AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

KOSZTORYSANT ROBÓT BUDOWLANYCH

sporządzanie wycen w programie do kosztorysowania Norma Pro lub MS Excel w branży budowlanej lub drogowej, samodzielne wykonanie obmiarów ...

Czytaj więcej

Kierownik Budowy

kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową...

Czytaj więcej

Kierownik robót elektrycznych / inżynier robót elektrycznych

Zakres obowiązków: organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie, sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót...

Czytaj więcej

Kierownik robót sanitarnych / inżynier instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, nadzór i koordynacja ...

Czytaj więcej

Inżynier elektryk

Zakres obowiązków: organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie,   sprawowanie ...

Czytaj więcej