AAA


Rada Nadzorcza MIRBUD S.A.

Dariusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Wydział Filologiczny, na kierunku filologia romańska, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej. Dodatkowo Pan Dariusz Jankowski ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest adwokatem.

Waldemar Borzykowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przez 13 lat pracował jako Skarbnik Miasta w skierniewickim samorządzie.

Agnieszka Maria Bujnowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007.

Hubert Bojdo - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , kierunek finanse i bankowość, gdzie ukończył także studia doktoranckie na wydziale stosunków międzynarodowych. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. oraz przewodniczącego rad nadzorczych w Invar&Biuro System S.A oraz IQ Partners S.A., zasiada w radach nadzorczych NFI Victoria S.A. oraz Voxel S.A., jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członkiem Komisji Rewizyjnej w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Eksportu.

Andrzej Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie Wydział Mechaniczny – Mechanika i Budowa Maszyn, kierunek: urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów. Był m.in. technologiem, kierownikiem grupy robót, inspektorem nadzoru inwestycyjnego oraz dyrektorem produkcji.

 

Krystyna Byczkowska – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada szereg certyfikatów (w tym: szkolenia dla członków rad nadzorczych oraz audytora wewnętrznego). Ukończyła również cykl seminariów dla dyrektorów generalnych w zakresie zarządzania strategicznego i prawa UE. Jest konsultantem w dziedzinie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością (normy ISO). Prowadzi szkolenia dla pracowników urzędów skarbowych w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, świadczy usługi w zakresie nadzoru prawnego w dziedzinie przekształceń własnościowych, a także audytu urzędów administracji publicznej. W latach 1993 – 2002 Pani Krystyna Byczkowska pracowała w organach administracji w Łodzi na wyższych stanowiskach. Od 2003 roku jest wykładowcą w łódzkich szkołach wyższych.

Powrót